CROSS CUT tester วิธีการทดสอบการยึดเกาะสี
เป็นวิธีทดสอบการยึดกาะของสีโดยใช้ใบมีดหรือ cutter กรีดลงบนชิ้นงานเป็นตาราง 10×10 แต่ละช่องห่างกัน 1mm กรีดไขว้กัน และใช้เทปกาวใสแปะ กด รีดและดึงกระชากเข้าหาตัว ทำมุม 45 องศา ทดสอบดึงรอยขูด ดูการหลุดของสีและเทียบกับตารางค่าตรวจสอบดูว่ามีการหลุดลอกของเนื้อสีจำนวนเท่าไหร่ ว่าเป็นไปตามมาฐานหรือไม่

PENCIL HARDNESS
เป็นวิธีการทดสอบการทนต่อการขูดขีด แบ่งระดับความแข็งโดยใช้ดินสอเป็นตัวกำหนด ดินสอจะมีหลายเบอร์ โดยจะขีดดินสอเบอร์ขนาดต่างๆลงบนชิ้นงาน โดยเบอร์สุดท้ายที่ขีดแล้วไม่เป็นรอย จะเป็นค่าความทนต่อการขีด

วิธีการทดสอบ

 1. วางแผ่นทดสอบบนพื้นผิวที่เรียบแข็ง ตรวจสอบพื้นผิวที่จะทำการทดสอบ เพื่อป้องกันการเสียรูปของแผ่นทดสอบ
 2. ตรวจสอบความคมของใบมีดก่อนทำการทดสอบ และถ้าเป็นแผ่นทดสอบไม่ให้กรีดทำมุม 45 องศากับทิศทางของลายไม้
 3. กรีดลงบนผิวเคลือบด้วยแรงกดและอัตราเร็วสม่ำเสมอเป็นจำนวน 6 เส้น ทุกเส้นที่กรีดต้องทะลุผิวเคลือบจนถึงพื้นผิวแผ่นทดสอบ
 4. ให้กรีดเส้นเช่นเดียวกับข้อ 3 อีกครั้งและให้ทำมุม 90 องศากับชุดแรก จะได้เป็นตาราง
 5. ใช้แปรงขนอ่อนปัดเบาๆเพื่อกำจัดผิวเคลือบที่หลุดล่อนออกจากบริเวณที่กรีด
 6. ใช้เทปกาว/แถบกาว แปะกดติดทับตารางที่กรีดไว้โดยให้แถบกาวติดสนิน สังเกตุดูสีของผิวเคลือบ เวลาดึงแถบกาวออก ให้ดึงออกจากจังหวะเดียวภายในเวลา 0.5 – 1 วินาทีโดยให้ทำมุมใกล้เคียงกับมุม 60 องศามากที่สุด
 7. ตรวจสอบชินงานว่าอยู่ในระดับไหน
  ระดับ 0 ขอบเส้นเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีตารางใดหลุดออก
  ระดับ 1 ผิวเคลือบหลุดลอกเล็กน้อยที่ตำแหน่งรอบกรีดตัดกัน การหลุดต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ตาราง
  ระดับ 2 ผิวเคลือบหลู่ดลอกตามแนวกรีดหรือตำแหน่งที่ตัดกัน การหลุดต้องเกิน 5% แต่ต้องไม่เกิน 15% ของพื้นที่ตาราง
  ระดับ 3 ผิวเคลือบหลุดลอกเป็นสะเก็ดชิ้นใหญ่ตามขอบรอยกรีดบางส่วนหรือหมดทุกส่วน หรือช่องตารางต่างๆหลุดลอกเกิน 15% แต่ไม่เกิน 35% ของตาราง
  ระดับ 4 ผิวเคลือบหลุดลอกเป็นสะเก็ดชินใหญ่ามขอบรอยกรีดบางส่วนหรือหมดทุกส่วน หรือช่องตารางต่างๆหลุดลอกเกิน 35% แต่ไม่เกิน 65% ของตาราง
  ระดับ 5 ผิวเคลือบหลุดลอกในระดับที่ไม่สามารถประเมิณโดยระดับ 4 ได้

 

 

  

 

Recommended Posts