GL/PPGL

GL/PPGL

GL ย่อมาจาก Galvalume

หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ เหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) ซึ่งก็คือเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีด้วยกรรมวิธีการจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วยโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55% กับสังกะสีและสารประกอบอื่นๆ เช่น ซิลิคอน (Silicon) ด้วยคุณสมบัติของอลูมิเนียม ที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อน และคุณสมบัติของสังกะสีที่ป้องกันการเกิดสนิม จึงทำให้เหล็กเคลือบชนิดนี้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสังกะสีธรรมดาถึง 4 เท่า

PPGL ย่อมาจาก Pre-Painted Galvalume

คือเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีด้วยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่องแล้วทาสี หรือก็คือเหล็ก GL ที่นำมาเคลือบสีอีกทีนั่นเอง การเคลือบสีที่พื้นผิว โดยใช้สาร Polyester, PVDF, PVC, และ Epoxy สามารถเคลือบสีหรือพิมพ์ลายนูน ทำให้พื้นผิวสามารถเคลือบด้วยฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลีไวนิลฟลูออไรด์, โพลีเอทิลีน ได้ ซึ่งเหล็กที่เคลือบลายนูนหรือลายต่างๆ ก็คือเหล็ก Color Pattern

Color
Pattern

ฟ้าใสปุยเมฆ BLUE SKY WHITE CLOUND
เขียวต้นหญ้า SMALL GRASS
กุหลาบชมพู PINK ROSE
หญ้าคา DRY GRASS
เขียวใบไม้ HOLLY
ซากุระ SAKURA
กุหลาบ ROSE
ส้มทูโทน / แดงซิกแซก ORANGE TWO TONE / CASTLE RED ZIGZAG

S3RR, ลายไทย, ลายใบโพธิ์, ดาวประจำยาม,
ลายไม้, ไม้สักเข้ม, ลายไม้สีอ่อน

Color
Pattern

LIGHT SKY (สีฟ้าคราม),
BLUE SKY WHITE CLOUND (ฟ้าใสปุยเมฆ),
BIG LEAVES (เขียวใบไม้),
SMALL GRASS (เขียวต้นหญ้า),
S3RR, ลายไทย, ลายใบโพธิ์, ดาวประจำยาม,
ลายไม, ไม้สักเข้ม, ลายไม้สีอ่อน

ตัวอย่างสีเหล็ก GL