จับตาสถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กไทยและเหล็กโลกยังปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
หลังราคาน้ำมันพุ่ง-จีนลดกำลังการผลิต-อุปสงค์/อุปทานไม่สมดุล คาดยังไม่กระทบวัตถุดิบในประเทศ
นโยบายป้องกันตนเองทั้ง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5189.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5191.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5205.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5215.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5249.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5253.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5259.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5257.aspx

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/business/970271

Recommended Posts