สินค้าทางเลือก

ในสภาวะปัจจุบัน ถือได้ว่าเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงแบบเต็มขั้น กับวิกฤตการณ์โควิด-19 ระลอก 3 นี้ การจับจ่ายใช้สอยแต่ละครั้งต้องคิดแล้วคิดอีก การเลือกสินค้าที่มาทดแทนสินค้าที่เราใช้อยู่ หากการใช้งานประเภทเดียวกันวัตถุประสงค์ในการใช้งานคล้ายกันหรือเหมือนกัน ทำให้เพิ่มทางเลือก ในการเลือกซื้อสินค้าทดแทนหากพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากับเงินที่ควรเสียในสภาะเช่นนี้ ยกตัวอย่าง เช่น หากปัจจุบันเราเติมน้ำเงินแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ แต่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นสูง หากรถยนต์สามารถเติม E85 ได้ แน่นอนหากพูดถึงเรื่องสมรรถนะการขับขี่ E85 อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการตอบสนองต่อการขับขี่เท่า แก๊สโซฮอล์ 95 แต่ก็ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราลงไปได้อีกไม่น้อย เช่นเดียวกับการเลือกเปลี่ยนความหนาวัสดุ เช่นกัน หากสามารถลดความหนาลงจาก 0.30, 0.35 เป็น 0.28 ได้จะประหยัดในเรื่องของโครงสร้างเดิม หรือหากจะทำโครงสร้างใหม่ก็จะช่วยลดต้นทุนลงไปได้มากทีเดียว แต่ในแง่ความแข็งแรงคงทน แล้วอย่างไรก็สู้เหล็กหนากว่าไม่ได้แน่นอน ลองเก็บแนวคิดสินค้าทดแทนนี้ไปใช้กันดูนะคะอาจจะช่วยให้เราประหยัดเงินไปไม่มากก็น้อยทีเดียว

 

 

 

Recommended Posts