วิธีการวัดความหนาชั้นเคลือบ
การวัดความหนาผิวชั้นเคลือบจำเป็นต้องวัด 2 ด้าน เช่นแผ่นตัวอย่างในคลิป ความหนาชั้นเคลือบด้านที่ 1 = 0.026 mm ความหนาชั้นเคลือบด้านที่ 2 = 0.028 mm ซึ่งผลรวมทั้ง 2 ด้าน = 0.054 ดังนั้นตัวเลขที่ได้จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน มอก.

 

 

 

Recommended Posts