กรดเกลือ หรือเรียกอีกชื่อ กรดไฮโดรคลอริก (HCI) เป็นกรดที่มีใช้กันมากในอุตสาหกรรมมีสถานะเป็นของเหลวที่มีค่าความเข้มข้นต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และกรดไฮโดรคลอริก 35% และ 37% จัดเป็นกรดแก่ ใช้มากในการผลิตคลอไรด์ อุตสาหกรรมสี ชุบโลหะ ใช้ถลุงแร่เพื่อผลิต ดีบุก และแทนทาลัม,ใช้ในการปรับความเป็นกรด-ด่าง โดยเฉพะสารที่เป็นด่างให้มีความเป็นกรด ใช้ Hydrolized แป้ง และโปรตีน เพื่อผลิตอาหารรูปแบบต่าง ๆ ใช้กัดผิว และทำความสะอาดผิวโลหะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เป็นการจำลองสภาวะเหล็กโดนน้ำทะเล ด้วยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ ความเข้มข้น 35% ปริมาณ 300 CC. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
คราบดำ – Aluzinc จีน / AZ40 / AZ70 / AZ150 / เงินมุกไม่ดำ
ร่อน – เงินมุก(ด้านหน้า) / AZ40 / Aluzinc จีน / AZ70 / AZ150
เหล็กผุ – Aluzinc จีน / AZ40 / AZ70 / AZ150 / เงินมุก

 

Recommended Posts