ปัจจัยที่ทำให้ราคาเหล็กพุ่งสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

จากกรณีที่สถานการณ์ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์ ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกและประเทศจีนจำกัดส่งออกเหล็ก

Continue reading