ยุคสินค้าทางเลือก

ในสภาวะปัจจุบัน ถือได้ว่าเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงแบบเต็มขั้น กับวิกฤตการณ์โควิด-19 ระลอก 3 นี้ การจับจ่ายใช้สอยแต่ละครั้งต้องคิดแล้วคิดอีก

Continue reading

ปัจจัยที่ทำให้ราคาเหล็กพุ่งสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

จากกรณีที่สถานการณ์ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์ ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกและประเทศจีนจำกัดส่งออกเหล็ก

Continue reading