เมทัลชีท ลายใบโพธิ์

ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จึงทำให้ต้นโพธิ์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

Continue reading